Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

námraza beztvará
technický termín pro tvar námrazy na letadle, vytvářející se za letu v oblacích s pevnou i kapalnou fází vody při teplotách vzduchu málo pod bodem mrazu a při teplotě náběžných částí letadla nad nulou. Proud vzduchu unáší kapky vody za náběžné části letadla, kde v místech s menším kinetickým ohřevem vzniká námraza. Ochladí-li se i náběžné části letadla pod bod mrazu, může se námraza rozšířit i na tyto části. Beztvará námraza vzniká nejčastěji při stoupání letadla smíšenými oblaky.
slov: beztvará námraza; rus: бесформенное обледенение, неправильное обледенение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: