Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

napětí Reynoldsovo
angl: Reynolds stress; slov: Reynoldsovo napätie; něm: Reynoldssche Spannung f, Reynolds-Spannung f; rus: напряжение Рейнольдса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: