Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

napětí vodní páry
slov: napätie vodnej pary; něm: Wasserdampfdruck m; rus: давление водяного пара  1993-a1
podpořila:
spolupracují: