Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nárazovitost větru
angl: gustiness; slov: nárazovitosť vetra; něm: Windböigkeit f; rus: порывистость ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: