Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nastavení výškoměru
nastavení výškoměru na takovou hodnotu tlaku vzduchu, při níž přístroj udává výšku nad zvolenou referenční hladinou, např. nad dráhou letiště nebo nad hladinou moře, nebo nad tzv. převodní hladinou udává letovou hladinu. Po průletu převodní hladinou je nastaven tlak 1 013 hPa, převodní hladinou je v ČR zpravidla výška 5 000 FT MSL.
angl: altimeter setting; slov: nastavenie výškomera; něm: Höhenmessereinstellung f; rus: установка шкалы альтиметра (высотомера)  1993-a3
podpořila:
spolupracují: