Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nástup monzunu
počáteční stadium letní monzunové cirkulace, kdy se do dané oblasti pomalu rozšiřuje vzduchová hmota přinášená letním monzunem. Má-li počátek monzunových dešťů prudký nástup, mluvíme o vpádu monzunu.
angl: progression of the monsoon; slov: nástup monzúnu; něm: Monsuneinsatz m; rus: продвижение муссона  1993-a2
podpořila:
spolupracují: