Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nefanalýza
historický termín (dnes již nepoužívaný) pro mapu oblačnosti subjektivně sestavovanou na základě snímků z družic. V současnosti nahrazeno metodami objektivní analýzy družicových dat, resp. metodami automatické detekce a klasifikace oblačnosti.
Termín se skládá z řec. νέφος [nefos] „oblak“ a slova analýza. Jeho první část je přes indoevropský kořen *nebh- „mokrý, vlhký“ příbuzná mj. s českým slovem nebe.
angl: nephanalysis; slov: nefanalýza; něm: NEPH-Analyse f; rus: нефанализ  1993-a3
podpořila:
spolupracují: