Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nefometr
přístroj pro určování celkového pokrytí oblohy oblaky, tj. oblačnosti. V ČR se nepoužívá. Viz též pozorování oblačnosti.
Termín se skládá z řec. νέφος [nefos] „oblak“ a μέτρον [metron] „míra, meřidlo“. Jeho první část je přes indoevropský kořen *nebh- „mokrý, vlhký“ příbuzná mj. s českým slovem nebe.
angl: nephometer; slov: nefometer; něm: Nephometer n; rus: нефометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: