Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

neutropauza
tenká přechodová vrstva atmosféry oddělující neutrosféru a ionosféru.
Termín zavedl britský přírodovědec S. Chapman v r. 1950. Skládá se z lat. neuter „žádný z obou“ (srov. neutrální) a pausa „přerušení, ukončení“.
angl: neutropause; slov: neutropauza; něm: Neutropause f; rus: нейтропауза  1993-a3
podpořila:
spolupracují: