Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nimbus
dnes již nepoužívané označení pro oblak, z něhož vypadávají atm. srážky.
Termín navrhl brit. továrník a amatérský meteorolog L. Howard v r. 1803 pro jeden ze čtyř druhů oblaků své klasifikace. Je přejat z lat. nimbus „oblak (zvl. dešťový), příval“. V současné mezinárodní morfologické klasifikaci oblaků zůstal tento termín zachován jen ve složeninách cumulonimbus a nimbostratus.
angl: nimbus; slov: nimbus; něm: Nimbus m; rus: дождевые облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: