Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

níže tlaková
syn. cyklona.
angl: low; slov: tlaková níž; něm: Depression f, Tiefdruckgebiet n; rus: барическая депрессия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: