Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

barometr
syn. tlakoměr.
Termín zavedl irský přírodovědec R. Boyle v r. 1665. Skládá se z řec. βάρoς [baros] „tíha, váha“ (srov. bar) a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: barometer; slov: barometer; něm: Barometer n; fr: baromètre m; rus: барометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: