Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nomogram Möllerův
angl: Möller diagram; slov: Möllerov nomogram; rus: номограмма Миллера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: