Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nomogram Robitzschův
nomogram umožňující graf. určení jedné ze tří charakteristik stavu vzduchu (teploty vzduchu, deficitu teploty rosného bodu, relativní vlhkosti vzduchu), jestliže jsou známy zbývající dvě. Na záporné horiz. ose jsou vyneseny hodnoty deficitu teploty rosného bodu, na vert. ose relativní vlhkost vzduchu, přičemž soustava křivek odpovídajících teplotám vzduchu vychází z počátku souřadnicové soustavy. Robitzschův nomogram bývá součástí Stüveho diagramu.
angl: Robitzsch diagram; slov: Robitzschov nomogram; něm: Robitzsch-Diagramm n; rus: номограмма Робича  1993-a3
podpořila:
spolupracují: