Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

normál teploměrný
syn. teploměr etalonový.
  0000
podpořila:
spolupracují: