Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nukleace ledu primární
angl: primary ice nucleation; slov: primárna nukleácia ľadu; něm: primäre Eisnukleation f; rus: первичное образование ледяных частиц  2014
podpořila:
spolupracují: