Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období epiatlantické
syn. epiatlantik.
  0000
podpořila:
spolupracují: