Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období mrazové
v klimatologii časový interval mezi prům. datem prvního mrazu na podzim a prům. datem posledního mrazu na jaře. Běžně se určuje podle denních minimálních teplot vzduchu v meteorologické budce. Viz též období bezmrazové.
angl: frost period; slov: mrazové obdobie; něm: Frostperiode f; rus: морозный период  1993-a1
podpořila:
spolupracují: