Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období teplé středověké
(MWP) – několik staletí kolem roku 1 000 n. l., kdy v některých oblastech Země byla prům. teplota vzduchu vyšší oproti předchozímu i následujícímu období, do kterého spadá i tzv. malá doba ledová. Prokazatelně tomu tak bylo v severoatlantickém prostoru, kde oteplení o 1 až 2 °C mj. umožnilo tzv. vikingskou kolonizaci Islandu, Grónska a Newfoundlandu. Většina autorů se nicméně přiklání k tomu, že toto oteplení nemělo globální charakter, proto označení středověkého teplého období jako (malého) klimatického optima není vhodné.
angl: Medieval Warm Period; slov: stredoveké teplé obdobie; něm: mittelalterliche Warmzeit f  2014
podpořila:
spolupracují: