Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období topné
období, ve kterém je třeba v závislosti na povětrnostních podmínkách vytápět obytné prostory.
angl: heating season; slov: vykurovacie obdobie; něm: Heizperiode f; rus: отопительный период  1993-a3
podpořila:
spolupracují: