Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oběh vody na Zemi
angl: hydrologic cycle; slov: obeh vody na Zemi; něm: Wasserkreislauf m; rus: круговорот воды в природе  1993-a3
podpořila:
spolupracují: