Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

expres ananasový
neformální označení pro výraznou atmosférickou řeku, která se může vytvořit v chladné části roku nad tropickým Pacifikem, odkud přináší velké množství vodní páry na záp. pobřeží Spojených států či Britské Kolumbie. V kombinaci s návětrným efektem Kordiller zde může způsobit silné srážky trvající řadu dní. Viz též chinook.
angl: Pineapple Express; slov: Ananásový expres  2019
podpořila:
spolupracují: