Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblačnost malá
viz oblačnost.
  0000
podpořila:
spolupracují: