Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zenit
syn. nadhlavník – bod na průsečíku nebeské sféry s polopřímkou vedenou z místa pozorovatele kolmo vzhůru vůči horizontální rovině. V místě, kde Slunce prochází zenitem, je potenciální insolace maximální. Viz též deště rovnodennostní, tloušťka atmosféry optická, úhel zenitový, nadir.
angl: zenith; slov: zenit; něm: Zenit m; rus: зенит  2019
podpořila:
spolupracují: