Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

obzor optický
obzor modifikovaný oproti geometrickému obzoru působením zemské atmosféry. Vlivem atmosférické refrakce na šíření světla v atmosféře dochází k nárůstu poloměru optického obzoru o cca 7 %, jeho skutečný rozsah však závisí na vertikálním profilu hustoty vzduchu a s ní spojeného indexu lomu světla ve vzduchu. Vzdálenost optického obzoru může být zároveň podstatně snížena přítomností atmosférického aerosolu.
angl: optical horizon; slov: obzor optický; rus: видимый горизонт  2019
podpořila:
spolupracují: