Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblak mateřský
druh oblaku, z něhož vývojem vzniká oblak jiného druhu. Morfologická klasifikace oblaků rozlišuje dva způsoby takového vývoje; změní-li se pouze část oblaku, používáme při označení výsledného oblaku příponu genitus, změní-li se oblak jako celek, používáme příponu mutatus. K označení druhu nově vzniklého oblaku se pak připojuje přívlastek utvořený z názvu druhu mateřského oblaku s příslušnou příponou. Např. stratocumulus cumulogenitus (Sc cugen), cumulus stratocumulomutatus (Cu scmut).
angl: mother-cloud; slov: materský oblak; něm: Mutterwolke f; rus: материнское облако  1993-a2
podpořila:
spolupracují: