Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblak průmyslový
oblak, jehož vznik a vývoj souvisí s uvolňováním odpadního tepla, vodní páry, popř. různých znečišťujících příměsí při provozu průmyslových¨a energetických zařízení. Průmyslový oblak řadíme mezi tzv. umělé oblaky.
angl: cloud generated by industry; slov: priemyselný oblak; něm: Industriewolke f; rus: индустриальное облако, облако, возникающие в результате прмышленной деятельности  1993-a3
podpořila:
spolupracují: