Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bazén výparoměrný
výparoměr tvořený dostatečně rozměrným zásobníkem vody, ve kterém lze přesně měřit výšku vodní hladiny. Pro svou nákladnost, velké rozměry a náročnost obsluhy a údržby se používá jen na specializovaných pracovištích.
angl: evaporation tank; slov: výparomerný bazén; něm: Verdunstungsgefäß n; fr: bac d'évaporation m; rus: испарительный бассейн  1993-a1
podpořila:
spolupracují: