Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblak přechlazený
vodní oblak, jehož teplota je nižší než 0 °C. Viz též voda přechlazená.
angl: supercooled cloud; slov: prechladený oblak; něm: unterkühlte Wolke f; rus: переохлажденное облако  1993-a2
podpořila:
spolupracují: