Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblak rotorový
válcovitý oblak, který se vytváří obvykle v horní části víru s horiz. osou (rotoru), který vzniká při vlnovém proudění nebo při rotorovém prouděnízávětří hor. Za rotorový oblak považujeme též jednu ze zvláštností arcus. Viz též roll cloud.
angl: rotor cloud; slov: rotorový oblak; něm: Rotorwolke f; rus: вихревое облако, шкваловый ворот  1993-a3
podpořila:
spolupracují: