Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblak stacionární
někdy používané označení pro orografický oblak, který se prakticky nepohybuje vzhledem k zemskému povrchu, i když se v hladině jeho vzniku vyskytuje silné proudění vzduchu.
angl: standing cloud; slov: stacionárny oblak; něm: stationäre Wolke f; rus: стоячее облако  1993-a3
podpořila:
spolupracují: