Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblak stojatý
nevh. označení pro stacionární oblak.
slov: stojatý oblak; rus: стоячее облако  1993-a1
podpořila:
spolupracují: