Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblaky Kelvinovy–Helmholtzovy
angl: Kelvin-Helmholtz clouds; slov: Kelvinove-Helmholtzove oblaky; něm: Kelvin-Helmholtz-Wolken f/pl  2014
podpořila:
spolupracují: