Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblast konvekční
1. oblast, v níž vert. rozložení teplotyje určováno konvekcí; 2. nevhodný, dříve užívaný termín pro troposféru.
angl: convective region  0000
podpořila:
spolupracují: