Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblast předpovědi
prostor, pro který se vydává meteorologická předpověď. Většinou se jedná o území státu nebo jeho geogr. či administrativní část.
angl: forecast area; slov: oblasť predpovede; něm: Vorhersagegebiet n; rus: район прогноза  1993-a2
podpořila:
spolupracují: