Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblast suchá
angl: arid zone; slov: suchá oblasť; něm: Ariditätszone f, Trockengebiet n; rus: аридная область, область с сухим климатом  1993-a3
podpořila:
spolupracují: