Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblouk helický
velmi vzácný halový jev v podobě světelné smyčky kolem Slunce směřující vzhůru k zenitu, pozorování pocházejí zejména z Antarktidy.
angl: helic arc; slov: helický oblúk  2016
podpořila:
spolupracují: