Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblouk Moilanenův
velmi vzácný halový jev popsaný r. 1996 na základě pozorování z roku 1995. Má tvar písmene V a nalézá se cca 11° nad Sluncem při jeho velmi nízkých polohách nad obzorem.
angl: Moilanen arc; slov: Moilanenov oblúk; něm: Moilanen-Bogen m  2014
podpořila:
spolupracují: