Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblouk Parryho
jeden z méně častých halových jevů v podobě světelného oblouku nalézajícího se nad malým halem. S výškou Slunce nad obzorem mění svoji polohu i tvar.
angl: arc of Parry, Parry arc; slov: Parryho oblúk; něm: Parry-Bogen m; rus: дуга Парри  2014
podpořila:
spolupracují: