Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblouk supralaterální
poměrně častý halový jev v podobě duhově zbarveného oblouku přimykajícího se shora k velkému halu (pokud je viditelné) a rozevírajícího se dolů. Dosti často se vyskytuje spolu s cirkumzenitálním obloukem, jehož se dotýká nad Sluncem. Vytváří se pouze při polohách Slunce do 32° nad obzorem a s rostoucí výškou Slunce se poněkud více rozevírá. Vzniká dvojitým lomem paprsků při průchodu šestibokými ledovými krystalky s horizontální orientací při úhlu lomu 90°.
angl: supralateral arc; slov: supralaterálny oblúk; něm: Supralateralbogen m; rus: супралатеральная дуга  2014
podpořila:
spolupracují: