Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblouky antisolární
angl: antisolar arcs; slov: antisolárne oblúky; něm: Wegeners Gegensonnenbogen m  2016
podpořila:
spolupracují: