Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

echo obloukové
viz bow echo.
slov: oblúkové echo  2019
podpořila:
spolupracují: