Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gustnado
[gastnádo] – slabá tromba vyskytující se na gust frontě. Svým tvarem připomíná tornádo, avšak nebývá spojeno se základnou oblaků konvektivní bouře. Gustnádo využívá vertikální vorticitu generovanou horizontálním střihem větru podél gust fronty.
angl: gustnado; slov: gustnádo  2019
podpořila:
spolupracují: