Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Heat Index
[hít index] – viz teplota pocitová.
angl: Heat Index; slov: heat index  2019
podpořila:
spolupracují: