Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Wind Chill
[vind čil] – viz teplota pocitová.
angl: Wind Chill; slov: wind chill  2019
podpořila:
spolupracují: