Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblouky Lowitzovy
řidčeji se vyskytující halový jev v podobě oblouků směřujících od parhelií šikmo tečně (obecně nahoru i dolů) k malému halu. Obvykle se však vyskytují spíše ve směru dolů. Jsou nazvány podle petrohradského přírodovědce J. T. Lowitze, jenž je poprvé popsal r. 1794.
angl: arcs of Lowitz; slov: Lowitzove oblúky; něm: Lowitz-Bogen m; rus: дуги Ловица  1993-a3
podpořila:
spolupracují: