Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

obsah oblaku vodní
úhrnná hmotnost kapalných a tuhých částic vody v jednotce objemu oblaku, popř. mlhy. Vyjadřuje se v kg.m–3 nebo tradičně v g.m–3. V odborné literatuře se setkáváme s užitím zkratky CWC (z angl. Cloud Water Content). Viz obsah vodní kapalný, obsah vodní ledový.
angl: cloud water content; slov: vodný obsah oblaku; něm: Wassergehalt der Wolke m; rus: водность облаков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: