Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

obsah vodní kapalný
úhrnná hmotnost vodních kapek v jednotce objemu oblaku, popř. mlhy. Vyjadřuje se v kg.m–3 nebo tradičně v g.m–3. V odborné literatuře se setkáváme s užitím zkratky LWC (z angl. Liquid Water Content). Viz obsah oblaku vodní, obsah vodní ledový.
angl: liquid water content; slov: kvapalný vodný obsah; něm: Flüssigwassergehalt m; rus: водность (облаков)  2014
podpořila:
spolupracují: