Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

observatoř aerologická
met. pracoviště, jehož hlavní pracovní náplní je kromě aerologických měření a pozorování pro vědecké a provozní účely i řešení samostatných výzk. úkolů z aerologie. Viz též stanice aerologická.
angl: aerological observatory; slov: aerologické observatórium; něm: aerologisches Observatorium n; rus: аэрологическая обсерватория  1993-a1
podpořila:
spolupracují: