Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

observatoř agrometeorologická
syn. observatoř zemědělsko-meteorologická – pracoviště, kde se kromě běžných meteorologických pozorování provádějí speciální měření a zemědělsko-meteorologický výzkum. Slouží i potřebám zeměď. vědy a praxe. Viz též stanice zemědělsko-meteorologická, meteorologie zemědělská.
angl: agricultural meteorological observatory; slov: agrometeorologické observatórium; něm: agrarmeteorologisches Observatorium n; rus: агрометеорологическая обсерватория  1993-a1
podpořila:
spolupracují: